Nyhet

Uppdateringar Lnu.se – Utbildning och Student // Updates Lnu.se – Education and Student

Under de kommande veckorna kommer vi att genomföra vissa förändringar på Lnu.se. Förändringarna gäller för huvudingångarna Utbildning och Student med underingångar (liksom för de engelska sidorna Education och Student).

Syftet med förändringarna är:

 • Att målgruppsanpassa och tydliggöra ingångarna och dess innehåll för följande målgrupper: 
  - presumtiva studenter
  - nya studenter
  - befintliga studenter 
 • Att renodla och förtydliga program, nivå och kurser

Den första etappen av dessa förändringar kommer att genomföras måndagen den 20 januari. I samband med detta kommer det skapas en ny ingång under Utbildning med presumtiva studenter som målgrupp, Studera vid Linnéuniversitetet. Det är innehåll/sidor som idag ligger under Student - Ny Student och som berör presumtiva studenter som kommer att flyttas till den nya ingången.

Nästa etapp förändringar kommer att fokusera på att förtydliga övriga delar och ingångar under Utbildning. Bland annat kommer det då skapas en ny ingång, Kurser. Denna etapp förändringar kommer preliminärt att genomföras den 17 februari. Mer information om detta återkommer vi med senare.

Om du efter den 20 januari upptäcker brutna länkar eller andra fel som kan kopplas till detta, vänligen kontakta kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se.

________________________________________________________

During the upcoming weeks, we will implement certain changes to Lnu.se. The changes will affect the main categories Education and Student and their sub-categories.

The purpose of the changes is:

 • Customisation for the target groups and making the categories and their content more clear for the following target groups:--- prospective students
  - new students
  - existing students
 • to refine and clarify information about programmes, levels, and courses

The first stage of these changes will be carried out on Monday 20 January. In connection to this, a new category will be created under Education with prospective students as target group, Study at Linnaeus University. We will move content/pages concerning this target group to this category. This concerns content/pages that today are found under Student – New student.

The next batch of changes will focus on clarifying other parts and categories under Education. Among other things, a new category, Courses, will be created. This batch of changes will preliminary be implemented on 17 February. More information about this will be published later on.

If you find any broken links or other errors relating to this after 20 January, please contact kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se.

Kommentera (4)

 1. För att möta Olle i grind så vill jag flagga från konversationen från 2012. Denna är fortfarande aktuell. 

  https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetets-nyhetsbrev/posts/3987


  TLDR; Se till att samtliga länkar omdirigeras.

 2. Det är ju terminsstart och därmed kommer en massa nya studenter, som behöver kunna hitta informationen om var de hittar sin kurs, hur de skaffar konto, registrerar sig, använder Eduroam, skriver ut osv.

  Den som kommer för första gången till ett universitet kan vara lite skör. Är det för mycket som strular precis i början riskerar man att tappa självförtroendet och ge upp tanken på högre studier. Det har vi inte råd med.

  Det är bra om den informationen inte just nu flyttas runt eller ändrar utseende.

  Säkert har många lärare gjort presentationer eller lagt upp länkar och vi från IT och många andra försöker hjälpa studenterna, så gräv inte om i den komposten just nu ...

  Jag tolkar informationen som att det är andra sidor som avses att ändras, men se till att det inte påverkar de sidor som just på måndag kanske är de mest eftertraktade på hela Lnu.
   

 3. Alla sidor som kommer att flyttas kommer att omdirigeras och vi kommer att ha bevakning på brutna länkar. 

  Inga sidor eller information som berör våra nya studenter som t ex hur de skaffar konto, registrerar sig, använder Eduroam, skriver ut osv kommer att flyttas. Det är information som berör presumtiva studenter som idag har legat under Student - Ny Student som kommer att flyttas till den nya ingången, detta för att det ska bli tydligare för målgrupperna - Studenter och Presumtiva studenter. 

  Vi kommer göra allt för att denna flytta ska gå så smidigt som möjligt. 

 4. Som tekniker är man kanske lite luttrad. Någon gör en förändring som näppeligen, ingalunda, aldrig någonsin -- inte en fis i rymden att det ska påverka någonting viktigt., men ändå finns det något dolt beroende, blir nån överbelastning eller nånting annat och så står man där med en viktighet som står stilla eller flämtar efter andan.

  Därför kanske det finns dagar eller veckor då man inte ska pilla på saker om de inte redan är trasiga. Och om något är trasigt ska det inte finnas skuggan av en misstanke att någon pillat i onödan. 

  Men man kan ju tänka olika.