Nyhet

Påminnelse: Nu finns nya resehandlingar för tågen Växjö-Kalmar 2020 // Reminder: New travel documents for trains Växjö-Kalmar 2020 available

In English below

Biljettsystemet för tågresor mellan Kalmar och Växjö fortsätter även 2020. Den nya resehandlingen är GUL och gäller för 2 klass under perioden 1 januari-31 december 2020.

Du hämtar färdigtryckt resehandling hos ditt fakultetskansli eller hos Infocenter. Kortet ska sedan fyllas i med namn och personnummer, för att sedan skrivas under och stämplas av din närmaste chef.

Observera! Resehandlingen gäller inte som biljett på bussarna. 

Begränsad giltighet för resehandlingen

Som vanligt gäller resehandlingen inte lördagar, söndagar och helgdagar. Den gäller för 2 klass utan platsreservation och endast tillsamman med giltig legitimation.

Reser du med en ogiltig resehandling eller med Lnu:s resehandling på en helgdag innebär det böter på 1.000 kronor – eller avstigning vid nästa stopp.

Första gången behövs ett intyg också

För dig som hämtar ut en resehandling för första gången ska även ett "Försäkran angående intyg" skrivas på och lämnas till din personalkonsult.

Vill du veta mer?

Läs mer detaljerat om hur resehandlingen fungerar mellan Kalmar-Växjö-Kalmar. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

The ticket system for train travel between Kalmar and Växjö will be in place also during 2020. The new travel pass is YELLOW and valid for economy class during the period 1 January–31 December 2020.

You collect your travel pass at your faculty office or at Info center. You should then fill in your name and personal identity number on the pass, after which your nearest manager should sign and stamp the pass.

Note! The travel pass is not valid for bus travel.

Limited validity for travel pass
As always, the travel pass is not valid on Saturdays, Sundays or public holidays. It is valid for economy class travel with no seat reservation and only together with a valid ID.

If you travel without a valid travel pass or with Lnu’s travel pass on a weekend or public holiday, you will have to pay a SEK 1000 fine – or be requested to disembark the train at the next station.

The first time a certificate is required as well
If it is the first time you collect a travel pass, you should also sign and hand in a “Certificate of assurance” to your human resources consultant.

Want to learn more?
More detailed information on how the travel pass works.

Kommentera (0)