Nyhet

Relocation Lnu och Kalmar kommun anordnade Lucia-träff / Relocation Lnu and Kalmar municipality arranged a Lucia get-together

In English below

I fredags arrangerade nätverket Relocation Lnu tillsammans med Kalmar kommun en träff för att fira Lucia. Det var närmare 30 stycken som träffades i Radix där Anders Fröjmark, docent i historia, berättade om bakgrunden till varför vi firar Lucia. Det bjöds på lussebullar, pepparkakor och glögg. Därefter gick vi till domkyrkan för att se luciatåg med barnkörer.

Detta är andra gången som Kalmar Kommun och Relocation Lnu har en gemensam träff. (Den första träffen var i september då det arrangerades en stadsvandring i Kalmar). Då Kalmar Kommun är med och arrangerar så bjöds även nyinflyttade i Kalmar in.

Inflyttarlotsen Monica Björkegren Olsson jobbar med att hjälpa nyinflyttade kommuninvånare att komma tillrätta i sin nya stad. Det kan gälla frågor om jobb, bostad, fritidsaktiviteter, barnomsorg med mera.

Nätverket Relocation Lnu drivs från HR avdelningen. Syftet är att erbjuda ett forum för internationella medarbetare vid Linnéuniversitetet. Gruppen är dock öppen för alla anställda som har ett intresse av att möta internationella medarbetare, eller att dela med sig av sina erfarenheter av att flytta till Kalmar eller Växjö. Det hålls regelbundet olika typer av seminarier. Till vissa av seminarierna är även medföljande välkomna. Seminarierna hålls omväxlande i Växjö och Kalmar.

Intresserad av att gå med i nätverket Relocation Lnu? Läs mer här.

----------------------------------------------------------------------------------------

Last Friday, the network Relocation Lnu and Kalmar municipality arranged a get-together to celebrate Lucia. Close to 30 participants met up in Radix where Anders Fröjmark, associate professor of history, gave a lecture on the background of why we celebrate Lucia. The participants got to enjoy lussebullar, gingerbread biscuits and mulled wine served with raisins and almonds. After this, the group walked together to Kalmar Cathedral to watch a children choir Lucia procession.

This is the second time that Kalmar municipality and Relocation Lnu arrange a joint get-together. (The first get-together was in September when a guided city tour was arranged in Kalmar). Since Kalmar municipality is one of the organisers, people who have recently moved to Kalmar were also invited.

Inflyttarlotsen Monica Björkegren-Ohlson works to help people who have recently moved to Kalmar municipality become familiar with their new city. This can concern job-related issues, accommodation, leisure activities, child care, and much else.

The network Relocation Lnu is run by the HR Office. The idea is to offer a forum for international members of staff at Linnaeus University. However, the group is open to all members of staff who are interested in meeting international members of staff, or in sharing their experiences of moving to Kalmar or Växjö. Different types of seminars are arranged on a regular basis. To some seminars you are also welcome to bring a guest. Seminars are arranged in both Kalmar and Växjö.

Interested in joining the network Relocation Lnu? Learn more here.

Kommentera (0)