Nyhet

Öppettider under jul- och nyårshelgerna / Opening hours during the Christmas and New Year holidays

In English below.

Lokal- och serviceavdelningen

Infocenter

Infocenter och växel är öppna 8.00–12.00 under klämdagarna 23, 27 och 30/12.

Copycenter

Obemannat under följande datum: 23/12–3/1.

Lokalbokning och tentamen

Obemannat under klämdagarna 23, 27 och 30/12.

Lokalvården

Begränsad service 23/12–3/1. Vid akuta ärenden, kontakta Infocenter.

Lokalplanering och säkerhet

Obemannat under klämdagarna 23, 27 och 30/12. Vid akuta ärenden, kontakta Infocenter.

Postverksamheten

23/12–3/1 kommer postverksamhetens öppettider att vara 8.00–13.00. Transporten mellan orterna är tidigarelagd och avgår från respektive ort kl 9.00 vardagar.

Vid frågor, kontakta oss på posten så hjälper vi er gärna. Telefonnummer till godsmottagningen i Växjö är 0470-70 87 88 respektive Kalmar 0480-44 60 20.

Universitetsbiblioteket

 • 23/12 kl 8–12
 • 24–26/12 stängt
 • 27/12 kl 10–22 (kl 15–22 meröppet*)
 • 28–29/12 stängt
 • 30/12 kl 10–22 (kl 15–22 meröppet*)
 • 31/12–1/1 stängt
 • 2–3/1 kl 8–22 (kl 18–22 meröppet*)
 • 4–6/1 stängt

* Under meröppet krävs passerkort till Lnu.

IT-support

Under klämdagarna 23, 27 och 30/12 kommer IT-supporten att ha kortare besökstider i Kalmar och stängt i Växjö, samt ingen telefonsupport. Vi har dock beredskap kl 8–12 dessa dagar, för exempelvis akuta datorproblem som inte kan vänta med åtgärd till 2/1.

Om du har akut behov av att bli kontaktad av en IT-tekniker, lägg då ett ärende i vår i Självserviceportal eller ring till Infocenter på 0772–28 80 00 (anknytning 7146). Vi på IT-supporten samarbetar med Infocenter under klämdagarna.

 • 23/12: Besökstid: Kalmar (Infocenter Radix) kl 8–12, Växjö stängt. Telefontid: stängt.
 • 24–26/12: Stängt
 • 27 och 30/12: Besökstid: Kalmar (Infocenter Radix) kl 8–12, Växjö stängt. Telefontid: stängt.
 • 31/12–1/1: Stängt
 • 2–3/1: Besökstid: Kalmar (Infocenter Radix) kl 8–11.45 och 12.30–16, Växjö kl 9–12, 13–15. Telefontid: kl 9–12, 13–15.
 • 6/1: Stängt

Jourverksamhet

Vår sektion IT drift och infrastruktur har övervakning och jourberedskap följande tider för att se till att eventuella verksamhetskritiska störningar på våra system och tjänster hanteras.

 • Måndag–fredag kl 7–22
 • Lördag–söndag kl 8–22

Länk till oss på Medarbetare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lokal- och serviceavdelningen (Office of facilities management and services)

Infocenter

Infocenter and the switchboard are open 8.00 am–12.00 pm during the klämdagar (working day between a holiday and a weekend) 23, 27 and 30 Dec.

Copycenter

Unmanned during 23 Dec–3 Jan.

Lokalbokning och tentamen (central room reservation and examination)

Unmanned during the klämdagar 23, 27 and 30 Dec.

Lokalvården (cleaning)

Limited service during 23 Dec–3 Jan. For urgent matters, contact Infocenter.

Lokalplanering och säkerhet (room planning and security)

Unmanned during the klämdagar 23, 27 and 30 Dec. For urgent matters, contact Infocenter.

Postverksamheten (post handling)

During 23 Dec–3 Jan, the opening hours for the post handling will be 8.00 am–1.00 pm. The transport between the two cities will take place earlier and leave each city at 9.00 am during weekdays.

If you have any questions, please contact us at the post office and we will help you. The phone number to the goods reception is 0470-70 87 88 (in Växjö) and 0480-44 60 20 (in Kalmar).

The university library

 • 23 Dec 8 am–12 pm
 • 24–26 Dec closed
 • 27 Dec 10 am–10 pm (3 pm–10 pm Self-service opening hours*)
 • 28–29 Dec closed
 • 30 Dec 10 am–10 pm (3 pm–10 pm Self-service opening hours*)
 • 31 Dec–1 Jan closed
 • 2–3 Jan 8 am–10 pm (6 pm–10 pm Self-service opening hours*)
 • 4–6 Jan closed

* Lnu swipe card required during Self-service opening hours.

IT support

During the klämdagar 23, 27 and 30 December, the IT support will have shorter visiting hours in Kalmar and be closed in Växjö, and have no phone support. However, we do have a standby service at 8 am–12 pm these days, for e.g. emergency computer problems that cannot wait to be handled until 2 January.

If you are in urgent need of being contacted by an IT technician, enter a message in our Self-service portal or call Infocenter at 0772–28 80 00 (extension 7146). IT support collaborate with Infocenter during klämdagarna.

 • 23 Dec: Visiting time: Kalmar (Infocenter Radix) 8 am–12 pm, Växjö closed. Phone hours: closed.
 • 24–26 Dec: Closed
 • 27 and 30 Dec: Visiting time: Kalmar (Infocenter Radix) 8 am–12 pm, Växjö closed. Phone hours: closed.
 • 31 Dec–1 Jan: Closed
 • 2–3 Jan: Visiting time: Kalmar (Infocenter Radix) 8–11.45 am and 12.30–4 pm, Växjö 9 am–12 pm, 1–3 pm. Phone hours: 9 am–12 pm, 1–3 pm.
 • 6/1: Closed

Standby service

Our section IT operation and infrastructure has surveillance and standby service during the following hours, to make sure that operation-critical disruptions, if any, of our systems and services are handled.

 • Monday–Friday 7 am–10 pm
 • Saturday–Sunday 8 am–10 pm

Link to our information page at Medarbetare.

Kommentera (0)