Nyhet

Tre snabba frågor om målbilden för ny campusplan

målbilden för ny campusplan

I onsdags godkände styrgruppen för ny campusplan den målbild som projektet har tagit fram. Linnéuniversitetets projektledare Christel Olsson svarar på tre snabba frågor om målbilden.

 

 

 

Målbildens rubrik är ”En välkomnande, trygg och hållbar kunskaps- och boendemiljö 2030” – vad innebär det?

–Att skapa en välkomnande, trygg och hållbar plats att bo och arbeta på är centrala mål i arbetet med campus. Målbilden är ju en beskrivning av vad vi behöver utveckla på campus, inte hur. Inom fyra områden beskriver målbilden 1) vikten av att synas i staden, 2) att det finns platser för att mötas, leva och bo, 3) vikten av att utveckla gröna värden och kulturmiljön samt 4) värdet av att tydligare koppla samman campus och staden för att skapa en ännu mer attraktiv miljö.

Hur har ni kommit fram till det?

–Jag och min projektledarkollega Rebecca Martinsson från Växjö kommun  har samlat runt 70 personer i olika workshopar och träffar med studenter, medarbetare, bostadsbolag och andra aktörer i och kring området för att höra deras bild av hur de uppfattar området idag – och vad de vill utveckla. Vi har även besökt Linköpings campus Valla som just har gjort ett liknande arbete och även gjort en lite bredare omvärldsanalys.

Detta är första steget i arbetet med en ny campusplan, hur går ni vidare?

–Nu fortsätter arbetet med att konkretisera hur området ska utvecklas för att nå målbilden i planen. Vi kommer att beskriva idéer som har kommit fram i ord och bild för att ha ett tydligt underlag hur vi ska bedöma olika initiativ för att utveckla platsen under de närmaste 10 åren. Vilka platser ska prioriteras, vilken funktion ska byggnader ha, hur kan vi utveckla så att det är lätt att hitta till och inom området.  

 

Vill du läsa mer om arbetet med ny campusplan?

Ta del av målbilden i sin helhet

Läs mer om projektet på Medarbetare

Kommentera (2)

  1. Vi får hoppas att man inte upprepar alla misstag med Campus Kalmar: så mycket pengar, men ändå inga lärosalar som är lämpliga för undervisning. Det finns gott om moderna, internationella universitet som man kunde ha använt som förebild ... men i slutändan reproducerade man medeltidens Italien. Vad synd!

  2. Hej David. Vi vill ständigt ha in åsikter om vad vi kan förbättra både i Kalmar och Växjö. Du får gärna mejla mig med lite mer konkreta förslag på vad du tycker vi ska förbättra. Lärosalarna i Kalmar är väldigt moderna och är det något som inte fungerar så hör av dig. //Christel