Nyhet

Utrymningsövning Hus H, campus Växjö 9/12 – 13/12 // Evacuation drill, building H, campus Växjö, December 9–December 13

In English below

Utrymningsövningar är en del av LNU:s systematiska brandskyddsarbete. Övningarna görs i samarbete mellan Linnéuniversitetet och fastighetsägaren Vidéum.

Under vecka 50 (9/12-13/12) kommer det genomföras en utrymningsövning för hus H, campus Växjö.

Målet är att utrymningsorganisationen får öva och ett bra tillfälle att uppdatera och förbättra sin beredskap.

Du som vistas i byggnaden, regelbundet eller tillfälligt, förväntas göra detta:

  • Förbered dig genom att titta på de anslagna utrymningsplanerna
  • Respektera larmet
  • Använd närmaste nödutgång
  • Bege dig till återsamlingsplatsen
  • Invänta Vidéums klartecken om att gå tillbaka in i byggnaden.

----------------------------------------------------------------------------------------

Evacuation drills are part of Linnaeus University’s systematic fire prevention work. The drills are carried out in collaboration between Linnaeus University and the landlord Vidéum.

Some day between December 9 and December 13, an evacuation drill will be carried out for building H, campus Växjö.

The reason for this is that the evacuation organisation should get a chance to practice and a good opportunity to update and improve its preparedness.

You who spend time in the building, regularly or temporarily, are expected to do the following:

  • Prepare yourself by having a look at the evacuation plans
  • Respect the alarm
  • Use the nearest emergency exit
  • Go directly to the reassembly point
  • Wait for Vidéum to give a green light that it is ok to go back inside the building.

Kommentera (0)