News

Uppdaterad delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning finns nu i en ny uppdaterad version. Den största förändringen i den nya delegationsordningen är att fler beslut är möjliga för dekan att delegera eftersom att tidigare stopp för detta har tagits bort. Med anledning av den här förändringen har ett samordnat arbete med att revidera dekanernas delegationsordningar satts igång.

Rektors besluts- och delegationsordning finns på Medarbetare, klicka på Styrning och regelverk och sedan på Beslut och protokoll – eller gå direkt till dokumentet.

English version of the revised document will be added shortly.

Comment (0)