News

Open Networked Learning VT2020 / Open Networked Learning, Spring 2020

In English below

Välkommen att anmäla dig till vårens omgång av kursen Open Networked Learning (ONL201) som vi arrangerar tillsammans med 13 andra lärosäten i Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Sydafrika och Singapore.

 • Lär dig hur man skapar kollaborativa och flexibla lärmiljöer på nätet
 • Prova på problembaserat lärande via öppna plattformar
 • Utöka ditt professionella nätverk
 • Prova olika digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang
 • Ta del av den senaste forskningen och nya trender inom nätbaserat lärande
 • Arbeta i internationella studiegrupper

Kursen vänder sig till lärare, kursutvecklare, IT-pedagoger och kursdesigners inom högre utbildning. Den kommer att ge dig möjlighet att utforska och testa kollaborativt lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö tillsammans med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer (både nationellt och internationellt).

Datum: 24 februari–15 maj 2020

 • Uppstartsmöte i Kalmar och/eller Växjö (25 februari)
 • Kursen är helt nätbaserad med synkrona webbmöten 1–2 gånger per vecka.
 • Omfattning: 80 timmar. Du bör stämma av med din chef så att du får tillgång till dessa timmar i kompetensutveckling. Du bör även kunna avsätta tid varje vecka för kursen.
 • Kursen ges på engelska

Kontaktperson: Alastair Creelman alastair.creelman_AT_lnu.se

Läs mer och anmäl dig.

------------------------------------------------------------------------------------------

Registration is now open to the spring iteration of the course Open Networked Learning (ONL201) that we offer in cooperation with 13 universities from Sweden, Finland, Germany, Switzerland, South Africa and Singapore.

 • Learn how to create collaborative and flexible learning environments online
 • Test problem-based learning in open online platforms
 • Develop your professional learning network
 • Test a range of digital tools and methods in a pedagogical context
 • Learn about the latest reseach and new trends in the field
 • Work in international online teams

The course is aimed at teachers, course developers and educational technologists. It will enable you to investigate and test collaborative learning in an open online environment together with colleagues from different universities, disciplines and cultures.

Dates: 24 February–15 May

 • Lnu course start-up in Kalmar and/or Växjö (25 February)
 • The course is otherwise completely online with 1–2 video meetings each week.
 • The course commitment is 80 hours. You must discuss this with your head of department to make sure you can include this in your competence development plan. You also need to make sure you can dedicate several hours each week to the course.
 • The course language is English.

More information: Alastair Creelman alastair.creelman_AT_lnu.se

More information and link to registration.

Comment (0)