News

Två år med Unescoprofessuren / Two years with the UNESCO Chair

Under de första två år har Unescoprofessuren i Heritage Futures vid Linnéuniversitetet jobbat med ett omfattande program av nationellt och internationellt samarbete inom forskning och utbildning.

Professuren har presenterat sin forskning och agenda vid många tillfällen, såväl i Sverige som på olika håll runt om i världen. De har etablerat kontakter med olika program och verksamheter inom Unesco, med den svenska delegationen vid Unesco, med den svenska Unescokommissionen, samt initierat samarbeten med andra Unescoprofessurer såväl i Sverige som internationellt. Under det senaste året har professuren varit medarrangörer för två stora evenemang, ett i Stockholm och ett i Amsterdam.

Den nya rapporten innehåller dokumentation av de framsteg som professuren har uppnått under sitt andra verksamhetsår. Rapporten finns att läsa på professurens sida på Lnu.se

Under de kommande åren kommer Unescoprofessuren i Heritage Futures bygga vidare på dessa erfarenheter och utveckla kurser i heritage futures för den globala kulturarvssektorn.

Om du har funderingar eller förslag, tveka inte att ta kontakt med
Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren i Heritage Futures.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Over its first two years, the UNESCO Chair on Heritage Futures at Linnaeus University has been engaging in an extensive programme of national and international collaboration in research and training.

The Chair has presented its work and agenda on many occasions in Sweden and around the world. They have established contacts with various programmes and activities in UNESCO, with the Swedish Delegation to UNESCO, the Swedish UNESCO Commission, and initiated collaboration with other UNESCO Chairs in Sweden and internationally. Over the past year, the Chair has co-organised two large events, one in Stockholm and one in Amsterdam.

In this new report, they have documented the progress made by the entire team over their second year of activities. The report is available at the Chair's page on Lnu.se.

Over the coming years, the UNESCO Chair on Heritage Futures will build on the experiences and develop training courses on heritage futures for the global heritage sector.

If you have any comments or suggestions, please get in contact with Cornelius Holtorf, Professor of Archaeology and holder of the UNESCO Chair on Heritage Futures.

Comment (0)