Nyhet

Eco-Tech i Kalmar den 23-25 november 2020

In English below

Nu är det klart att Kalmar och Linnéuniversitet åter arrangerar konferensen Eco-Tech. Den 23-25 november 2020 välkomnas forskare, företagare och studenter från hela världen för att fokusera på urban och rural miljö. Ett av huvudmålen vid nästa års konferens är att främja forskning och utbildningssamarbete mellan länderna runt Östersjön mot hållbarhet men också övriga världen. Det har blivit mer och mer uppenbart att miljöfrågorna har stigit från lokalt till regionalt till globalt problem.

Den 6 november öppnar ”Call for Papers” och i april 2020 öppnar anmälan.

Läs mer på konferensens sida

Kontaktperson är William Hogland
Mobil: +46 (0)70-585 83 52 E-post: william.hogland_AT_lnu.se

 

In November 2020 Kalmar and Linnaeus University will once again host the Eco-Tech conference. Researchers, entrepreneurs and students from all over the world are welcomed to focus on the urban and rural environment the 23-25 November 2020. One of the main topics of next year's conference is to promote research and educational cooperation between the countries around the Baltic Sea towards sustainability but also rest of the world. It has been more and more obvious that environmental issues have risen from local to regional to global problems.

“Call for Papers” opens November 6 2019 and registration opens in April 2020.

Read more on the conference page

Contact person William Hogland
Mobile: +46 (0)70-585 83 52 E-mail: william.hogland_AT_lnu.se

Kommentera (0)