Nyhet

Nu kan du inspirera ungdomar att börja forska / Now you can inspire young people to begin researching

(In English below)

I såväl januari 2019 som januari 2018 var 40 forskare från Linnéuniversitetet på besök hos skolklasser runt om i Kronobergs län som ett led i projektet Maker Tour – Mot nya höjder. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Linnéuniversitet för att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos skolelever. Dagen har blivit en succé bland elever, lärare och forskare och vi arrangerar den nu för tredje gången.

Vi söker därför 40 forskare inom teknik, naturvetenskap och matematik som vill vara med och berätta vad en forskare är och vad just du forskar om, för elever i årskurs 4-9 i Kronobergs län. Målet är att visa hur spännande det är att läsa och forska i dessa ämnen. Ta gärna med dig handgripliga saker eller gör något experiment eller någon annan aktivitet – sådant är mycket uppskattat. Vill du hålla lektionen på engelska går det bra.

– Jag tyckte det här var lika roligt som barnen jag höll lektionen för! Jag tror att vi alla har lärt oss mycket av denna erfarenhet och blivit bättre människor, lärare och forskare, säger Marcelo Ketzer, professor vid institutionen för biologi och miljö, som besökte Vederslövs skola 2018.

Dagen kallas Science outreach, äger rum tisdag 14 januari 2020 och kopierar det uppskattade konceptet från tidigare år. Den börjar med frukost på residenset i Växjö och sedan får alla forskare skjuts ut till skolorna. Tillbaka i Växjö igen bjuds forskarna på lunch.

Nyfiken?

Vi behöver din respons senast fredag 22 november. Anmäl ditt intresse via mejl till anders.runesson_AT_lnu.se. Välkommen att vara med!

- -

In both January 2019 and January 2018, 40 researchers from Linnaeus University visited school classes around Kronoberg County as part of the project Maker Tour – Mot nya höjder. The project is a collaboration between the County Administrative Board, Region Kronoberg and Linnaeus University to increase interest in technology, science and mathematics among school pupils. The day has become a success among pupils, teachers and researchers, and will now be arranged for the third time.

We are thus looking for 40 researchers in technology, science and mathematics who want to tell what a researcher is and what your research is about for pupils in grade 4-9 in the Kronoberg County. The goal is to show how exciting it is to study and do research in these subjects. You may certainly bring hands-on stuff or do some experiment or other activity – that’s always highly appreciated. Lectures in English are also welcome.

– I enjoyed this as much as the kids I was teaching! I think we all learned a lot from this experience and became better persons, teachers, scientists. A great action indeed, says Marcelo Ketzer, professor at the department of biology and environmental science that visited a school in Vederslöv in 2018.

The day is called Science outreach, takes place on Tuesday 14 January 2020 and copies the successful concept of previous years. It starts with breakfast at the county governor’s residence in Växjö and then all researchers are given a lift to the schools. Back in Växjö again, lunch will be served.

Curious?

We need your response by Friday 22 November. Register your interest via e-mail to anders.runesson_AT_lnu.se. Welcome to join!

Kommentera (0)