Nyhet

Påminnelse om nominering till förtjänsttecken

Här kommer en påminnelse om nominering till förtjänsttecken. Sista dag för nominering har förlängts till den 12 november 2019.

Förtjänsttecken delas ut till personer som på ett framstående sätt bidragit till att stärka visionen om den kreativa och internationella forsknings- och kunskapsmiljön som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet vid Linnéuniversitetet.

Förtjänsttecken innebär en utmärkelse i form av diplom och att ett belopp om 25.000 kr avsätts för forskning, kompetensutveckling eller annan aktivitet av betydelse för personens fortsatta utveckling inom universitetets verksamhet.

Utdelningen sker vid Akademisk högtid fredagen den 31 januari 2020.

Här hittar du länk till formulär för nominering, regler för förtjänsttecken samt information om nomineringsprocessen:

https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/kommunikation-och-marknadsforing/evenemang/akademisk-hogtid/nominering-till-fortjansttecken/

Kommentera (0)