Nyhet

Tre forskare i historia får sammanlagt 13,3 miljoner kronor / Three researchers in history receives a total of SEK 13.3 million

In English below

Vetenskapsrådet har idag beslutat vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Bland dem finns tre forskare vid Linnéuniversitetet som får projektbidrag på sammanlagt närmare 13,3 miljoner kronor.

De tre som får projektbidrag är:

Linda Andersson Burnett, forskare vid Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som får 6 miljoner kronor fördelat över fyra år för projektet ”Att samla in mänskligheten: förhistoria, ras och instruktioner för “vetenskapligt” resande, ca 1750-1850”.

Birgit Tremml-Werner, forskare vid Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som får närmare 4 miljoner kronor fördelat över fyra år för projektet ”Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar”.

Eleonor Marcussen, forskare vid Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som får närmare 3,3 miljoner kronor fördelat över fyra är”Kolonial infrastruktur och natur: miljökonsekvenser av järnvägsbygget i Indien, ca 1860-1870”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Earlier this week, The Swedish Research Council decided on what applications within the humanities and social sciences have been granted funds 2019. Among the granted applications are three researchers at Linnaeus University who receives project funding of a total of SEK 13.3 million.

The three researchers who receive project funding are:

Linda Andersson Burnett, researcher at Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, who receives SEK 6 million divided over four years for the project “Att samla in mänskligheten: förhistoria, ras och intruktioner för ‘vetenskapligt’ resande, ca 1750–1850”.

Birgit Tremml-Werner, researcher at Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, who receives close to SEK 4 million divided over 4 years for the project “Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar”.

Eleonor Marcussen, researcher at Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, who receives close to SEk 3.3 million divided over four years for the project “Kolonial infrastruktur och natur: miljökonsekvenser av järnvägsbygget I Indien, ca 1860–1870”.

Kommentera (2)

  1. GRATTIS!