Nyhet

Välkommen att lyssna på Helle Klein i Växjö den 26/11

Helle Klein, Almedalen (2013). Wikipedia.

Välkommen till en kreativ och engagerande eftermiddag vid Linnéuniversitetet i Växjö den 26 november. Under eftermiddagen kommer du bland annat att få lyssna på spännande och nytänkande projektidéer om hur vi tillsammans kan stärka vår svenska demokrati.

Länk till mer information, exakt tid och plats m m.

Linnéuniversitetets samtliga lärare och forskare inbjuds att komma med förslag på och idéer rörande demokratirelaterade projekt med utvecklingspotential som kan presenteras på träffen den 26/11. Din presentation skall vara fem minuter lång och kan utgöras av förslag på forsknings-, utbildnings-, eller samverkansprojekt. Eftermiddagen börjar med en gemensam lunch och avslutas med en föreläsning av Helle Klein på temat Demokratiutmaningar för det svenska samhället.

Dagordning 26/11

12.00 Gemensam lunch
13.00 Inledning och presentation av kunskapsmiljön samt eftermiddagens aktiviteter
13.15 Presentation av projektidéer för samverkan mellan akademi och samhälle 
14.30 Fika och mingel 
15.15 Helle Klein föreläser på temat Demokratiutmaningar för det svenska samhället
16.15 Framåtblickande avslutning. Hur kan vi samarbeta tillsammans i framtiden?

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati (IfDem) vill främja fakultets- och institutionsöverskridande samarbeten. Vi efterlyser därför dina idéer om forskning, utbildning och samverkan för att möta de utmaningar den svenska demokratin står inför idag, med syftet att demokratiska värderingar ska få en starkare förankring bland medborgarna

Evenemanget är gratis och du är mycket välkommen med din anmälan via länken nedan! Sprid gärna informationen vidare till intresserade kollegor.

Anmäl dig här!

Kommentera (0)