Nyhet

Välkommen till invigning av Kunskapskuben! / Welcome to inauguration of Kunskapskuben!

In English below

När:  6 nov, kl. 14.30

Var: Plan 1, Universitetsbiblioteket i Växjö

Invigningstalare: Rektor Peter Aronsson

Kunskapskuben är en utställningsyta där vi visar pågående och aktuell forskning vid Linnéuniversitetet. Vi låter konst och vetenskap mötas med syfte att ge besökarna chansen att lära sig lite mer om frågor som ligger i tiden och som berör oss.

Vår första utställning är Mikroalger – vår tids miljöhjältar
Forskningsprojektet heter Algoland och leds av professor Catherine Legrand. I utställningen finns även en sektion som riktar sig till barn. Allt för att ge människor i alla åldrar möjlighet att lära sig om biologiska och hållbara lösningar för att rena vatten och luft.

Varmt välkomna!

Kunskapskuben är en del av Det kulturella universitetet

------------------------------------------------------------------------------------------

When: 6 November at 14:30

Where: Ground floor, University Library, Växjö

Inauguration speaker: Vice-chancellor Peter Aronsson

Kunskapskuben is an exhibition space where we showcase ongoing and current research at Linnaeus University. Art and science meet with the aim to give our visitors the opportunity to learn a bit more about contemporary issues that concern us all.

Our first exhibition is Microalgae – environmental heroes of our time.
The research project that is led by professor Catherine Legrand is called Algoland. The exhibition also includes a section for children. We want people of all ages to feel welcome and have the opportunity to learn more about biological and sustainable solutions to purify air and water.

Welcome!

Kunskapskuben is part of The cultural university

Kommentera (0)