Nyhet

Letar du efter finansiering för utbyte med ett lärosäte i ett låg- eller medelinkomstland? // Are you looking for finance for exchange with a HEI in a low and middle income country?

Ansök om medel från Linnaeus Palme programmet för att planera för ett kommande samarbete och utbyte av lärare och studenter.

Planeringsresorna ger er och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för det kommande Linnaeus-Palmesamarbetet. Högst två deltagare från varje partner kan beviljas planeringsresa. 

Läs mer om formerna på Medarbetare och på UHR:s sida. Ansökan görs via deras webportal. Sista datum för ansökan är 11 november, 2019. 

______________________________________________________

Apply for funding from the Linnaeus Palme program to plan for an upcoming exchange of faculty and students. The planning trips give you and your partner the opportunity to meet to agree on the forms for the upcoming Linnaeus-Palme collaboration. A maximum of two participants from each partner can be granted planning trips.

Read more about the forms on Medarbetare and on UHR's page. The application is made through UHR:s web portal. The deadline for applications is November 11, 2019.

Kommentera (0)