Nyhet

Nya utbildningskataloger har anlänt // The new education catalogues have arrived

Framsidor av årets kataloger

In english below

Nu har de nya utbildningskatalogerna kommit, både den nationella katalogen för grund- och avancerad nivå för hösttermin 2020 och vårtermin 2021, samt den internationella katalogen för 2020. Båda katalogerna har fyra olika omslag, och det är porträtt på olika studenter som pryder dem.

Omslagen är från Linnéuniversitetets kampanj ”Ett universitet där livet är möjligt” som har sin utgångspunkt i de kampanjfilmer som gjordes i våras. Du kan se de filmerna här. Linnéuniversitetet kommer att fortsätta jobba med detta koncept och utveckla det kommande år. 

Bläddra i den nationella katalogen online här.

Bläddra i den internationella katalogen online här.

Beställa katalogerna?

Om du önskar en mindre mängd utbildningskataloger ber vi dig att hämta det direkt i Infocenter i Kalmar eller Växjö.

Vill du beställa en större mängd kataloger, klicka här så kommer du till ett beställningsformulär.

För frågor om katalogen eller konceptet, hör av dig till kommunikationsavdelningen@lnu.se

------------------

The new education catalogues have arrived

The new education catalogues have now arrived, both the national catalogue for first- and second-cycle level for the autumn semester 2020 and the spring semester 2021, and the international catalogue for 2020. Both catalogues are available with four different covers – portraits of different students.

The covers are part of Linnaeus University’s campaign “A university where life is possible” based on the campaign videos we produced this spring. You can watch the videos here. Linnaeus University will continue to work with this concept and develop it further in the upcoming years.

Have a look at the national catalogue here.

Have a look at the international catalogue here.

Order the catalogues?
If you wish to obtain a smaller number of catalogues, we ask you to pick them up at Infocenter in Kalmar or Växjö.

If you would like to order a larger number of catalogues, click here and you will be redirected to an order form.

If you have any questions concerning the catalogues or the concept, please contact kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se

Kommentera (0)