Nyhet

Arbetsmiljöenkäten förlängs till onsdag // Work environment questionnaire extended until Wednesday

In English below

Svarsfrekvensen för Linnéuniversitetets arbetsmiljöenkät är nu på 65 procent, och kan förbättras på vissa enheter. Vi förlänger därför möjligheten att svara tills på onsdag denna vecka. Tag chansen – tyck till om din arbetssituation!

---------------------------------------------------------------------------------------

The total response rate for Linnaeus University’s work environment questionnaire is now 65%, and can be improved for some units. Therefore, we extend the deadline for sending in your response until Wednesday this week. Seize the opportunity – give your opinion about the work environment!

Kommentera (0)