Nyhet

En ifrågasatt demokrati! Era idéer behövs!

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati (IfDem) vill främja fakultets- och institutionsöverskridande samarbeten. Vi efterlyser därför dina idéer om forskning, utbildning och samverkan för att möta de utmaningar den svenska demokratin står inför idag, med syftet att demokratiska värderingar ska få en starkare förankring bland medborgarna

Miljön kommer att starta sin verksamhet med en presentationsträff tisdagen den 26 november 2019. Syftet med träffen är att skapa en medvetenhet om miljöns arbete och möjligheter samt att ta emot förslag på och initiera de aktiviteter som kommer att utgöra miljöns bidrag till demokratifrämjande utveckling.

Vår ambition är att arbeta så brett och inkluderande som möjligt. Därför inbjuds Linnéuniversitetets samtliga lärare och forskare att komma med förslag på och idéer rörande demokratirelaterade projekt med utvecklingspotential som kan presenteras på träffen. Din presentation skall vara fem minuter lång och kan utgöras av förslag på forsknings-, utbildnings-, eller samverkansprojekt. Syftet kan vara att söka utvecklingsmedel från miljön eller att knyta kontakter för samarbeten och utveckling.

Exempel på presentationer:

  • En forskar/lärarpresentation i syfte att skapa kontakter för utveckling av kommande projektsamarbeten.
  • En projektidé i syfte att söka utvecklingsmedel
    • I det fallet ska presentationen följas av en skriftlig redogörelse av projektet, för hur mycket medel ni söker och för vad.
    • Ledningen för IfDem bedömer förslagens utvecklingspotential och avgör vilka som tilldelas medel.
  • Ett förslag på samverkansprojekt i syfte att knyta kontakter och skapa samarbeten med offentlig, civil eller privat sektor inom ert projektområde.
  • Under träffen kommer också representanter för miljöns samverkanspartners att hålla presentationer där man utifrån deras synvinkel föreslår samarbeten i fråga om forskning, utbildning och samverkan. Syftet är att föreslå forskningsområden, skapa kontakter och initiera samarbeten med forskare och utbildningsansvariga vid universitetet.

Vi hoppas att många vill presentera idéer. Samtliga presentatörer kommer att ges möjlighet till coachning i syfte att fullända presentationerna ungefär en vecka före träffen.

Evenemanget är gratis och du är mycket välkommen med din anmälan via följande länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/om-kunskapsomradet-en-ifragasatt-demokrati/

Sprid gärna informationen vidare till intresserade kollegor.

Sista anmälningsdag:7 november

Kontakt med Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati: ifdem_AT_lnu.se

Kommentera (0)