Nyhet

Vision 2030 – återblick på årets arbete

Hallå där, Karin Lundhgren, processledare för arbetet med vision 2030, i våras fick alla medarbetare möjlighet att delta i workshops och svara på frågor om vad vi är bra på, vad i omvärlden som påverkar oss och vart vi vill befinna oss 2030.


Hur har man arbetat vidare med materialet?

– Den arbetsgrupp som hade till uppgift att planera och genomföra strategiarbetets första del under våren började med att gå igenom allt material och tagga det med olika nyckelord så att det stora materialet skulle kunna sorteras på olika sätt. Sen delade vi upp de tre frågorna mellan oss och sammanfattade våra iakttagelser.

Hur skulle du sammanfatta materialet?

– Det är ingen lätt uppgift att sammanfatta ett så omfattande material och vi kommer att behöva gå tillbaka till ursprungsmaterialet även framöver. Vi har sammanställt en powerpoint med utdrag av reflektioner och citat från strategidiskussionerna och här kan alla läsa och se ett urval av det som har kommit fram. (Se bifogad fil.)

Något som överraskade?

– Det som gjorde oss glatt överraskade var att så många tog sig tid att sitta ner och diskutera. 220 grupper deltog och vi räknar med att det var i snitt fem personer i varje grupp. Det innebär att mer än hälften av alla medarbetare har deltagit. När arbetsgruppen läste materialet slogs vi av hur många som känner stolthet och engagemang för Linnéuniversitet. Det finns såklart kritik och förbättringsförslag också och det är också väldigt användbart i arbetet med Vision 2030. Personligen slogs jag av hur många som diskuterat vår arbetsmiljö.

Hur har materialet använts?

– Arbetsgruppen presenterade en sammanfattning av respektive fråga på ett internat med ledningsgruppen och förvaltningens avdelningschefer. Med det materialet i ryggen började de jobba med att formulera en vision och fyra så kallade fokusområden. Det är områden som vi behöver fokusera på för att nå visionen som nu föreslås bli ” Vi sätter kunskap i rörelse för hållbar samhällsutveckling”.

Vad händer just nu? Och i höst?

– Fakultetsstyrelserna och nämnden för lärarutbildning har fått en första grovskiss av Vision 2030 som de kommenterat. På så vis kan ledningen få feedback på ett tidigt stadium. Materialet presenteras även för råd och kommittéer. Den 24 och 25 oktober anordnas två Café Linné då en mer bearbetad Vision 2030 presenteras för hela organisationen. Universitetsstyrelsen ska besluta om Vision 2030 den 5 december.

Vad händer sen?

– Nästa steg därefter är att man inom respektive fokusområde kommer att konkretisera arbetet i mål på lång och kort sikt, vilka framgångsfaktorerna är och vilka indikatorer som är lämpliga för att följa utvecklingen. Det här blir ett sätt att på ett strukturerat sätt jobba med fokusområdena. Sen ska handlingsplanerna integreras i den ordinarie processen för verksamhetsplanering och uppföljning.

Kommentera (0)

Filer