Nyhet

Snart dags för Studentenkäten 2019

Studentenkäten genomförs sedan 2013 av kommunikationsavdelningen. Enkäten genomförs för att stärka kvalitén i universitetets informations- och kommunikationsarbete för att stötta nationell studentrekrytering på grund- och avancerad nivå till program och fristående kurser. 

Enkäten skickas till alla nya studenter på program och fristående kurser på grund och  avancerad nivå. Undantagna är programstudenter som redan läser här samt internationella studenter.  

–  Studentenkäten har blivit ett av flera viktiga verktyg i vår omvärldsanalys.  Resultatet kan användas i studentrekryteringsarbetet men även i olika utvärderingssammanhang. För att undersökningen ska kunna fungera som ett värdefullt underlag i rekryteringsarbetet är det viktigt att vi får så många studenter som möjligt att svara på enkäten, säger Maja Rudhe, chef för sektionen studentrekrytering och studentkommunikation.

Du som är programansvarig/lärare är en viktig aktör i arbetet. För att få en hög svarsfrekvens kan du exempelvis:

  • Informera dina studenter om att Studentenkäten pågår och varför den är viktig för såväl Linnéuniversitetet som nuvarande och kommande studenter.
  • Uppmana de studenter som har fått enkäten att fylla i den. Den tar endast cirka 5  minuter att fylla. Enkäten är mobilanpassad. Ta gärna en stund av undervisningen och be dem fylla i! (se bifogad fil för mer information)

När och hur genomförs studentenkäten?

Den 15 oktober får berörda studenter e-post till sin studentadress med kort information om undersökningen samt en länk till enkäten. Studien beräknas pågå till och med 3 november. Enkäten genomförs i samarbete med externa undersökningsföretaget Quicksearch.

Vad mäter vi?

Enkäten sätter nya studenters sökvägar, uppfattningar och preferenser om Linnéuniversitetets informations- och kommunikationsarbete i egna och köpta kanaler i centrum. Därtill konkretiseras frågor som berör boendeort och län vid ansökningstillfället, fakultetstillhörighet och vilket program studenten har registrerat sig på. Enkäten omfattar även frågor som rör central välkomstinformation.

Hur presenteras resultatet?

Resultaten presenteras i form av en övergripande rapport respektive fakultetsrapporter som kommer att vara tillgängliga för fakulteterna senare i höst. Program som erhåller tillräckligt hög svarsfrekvens får även möjlighet att ta del av ”sina” resultat.  

Mer information

För mer information om studien, kontakta projektledare Karin Wickenberg,karin.wickenberg_AT_lnu.se eller sektionschef Maja Rudhe, maja.rudhe_AT_lnu.se, kommunikationsavdelningen

 

Kommentera (0)

Filer