Nyhet

Brister i polisstudenternas arbetsmiljö åtgärdade / Flaws in police students’ work environment taken care of

I våras genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. Då riktade man kritik mot universitetet, bland annat gällde det hur universitetet hanterar tillbud och skador gällande studenter.

I augusti gjorde man ett återbesök för att se om bristerna blivit åtgärdade. Nu har Arbetsmiljöverket kommit med sitt utlåtande efter besöket. De konstaterar nu att universitetet uppfyller kraven, och verket har därför avslutat ärendet.

...

Flaws in police students’ work environment taken care of

This spring, the Swedish Work Environment Authority carried out an inspection at the Police Education at Linnaeus University. At the time, the university received criticism, among other things concerning how the university handles near-accidents and student injuries.

In August, the authority made a revisit to check whether the flaws had been corrected. The Swedish Work Environment Authority has now issued its statement following this visit. They confirm that the university now meets the requirements and, therefore, the authority has now closed the case.

Kommentera (0)