Nyhet

Polisutbildningen i Växjö övar / The police education in Växjö practices

Under veckorna 39-41 sker flera större övningar på campus i Växjö. Vilka övningsmiljöer som är aktuella varierar mellan tillfällena. Vid övningarna är miljöerna som vanligt märkta med polisutbildningens övningstält. På de flesta stationer finns det också en övningsledare/stationsansvarig. Du känner igen övningsledaren på den gula västen märkt POLIS.

Mer information

Om du behöver mer information om detta är du välkommen att kontakta Jan Ottosson, jan.ottosson_AT_lnu.se.

------------------------------------------------------------------------------------------

Between 23 September and 11 October, a number of large practice sessions will be carried out on campus in Växjö. Where on campus these practice sessions will take place will vary between the different occasions.

During the practice sessions, the sites will, as usual, be marked with the police education’s exercise tents. At most stations there will also be a drill officer present wearing a yellow vest.

More information

If you need more information, you are welcome to contact Jan Ottosson, jan.ottosson_AT_lnu.se.

 

Kommentera (0)