Nyhet

Sista chansen: Anmäl dig till konferensen Bridging the Gap between Research, Policies and Practice (EDA 2019)

Välkommen till EDA Autumn Seminars 2019 och konferensen Bridging the Gap between Research, Policies and Practice - Opportunities and challenges with accessibility, en internationell tredagarskonferens om dyslexi och andra inlärningsskillnader på Linnéuniversitetet den 27-29 september.

Under konferensen hålls presentationer om bästa praxis, politik och vetenskap om dyslexi och dyscalculi samt möjligheter för människor att träffas och nätverka. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma, personer med dyslexi samt forskare.

Inbjudna huvudtalare är bland andra:

  • Franck Ramus, CNRS senior forskare och professor vid the Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Institute of Cognitive Studies, Ecole Normale Supérieure i Paris: “Prevalence of developmental dyslexia: a comparison between dsm5 and icd11 criteria”.
  • Jakob Åsberg, docent, institutet för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet och Queen Silvia Children's Hospital: "Dyslexi och tillgänglighet: vikten av att överväga comorbiditet".

 

För mer information om konferensen, anmälan och call for papers besök EDA:s webbsida.

...................................................................................................................

Welcome to EDA Autumn Seminars 2019 and the conference Bridging the Gap between Research, Policies and Practice - Opportunities and challenges with accessibility, an international three-day conference on dyslexia and other learning differences at Linnaeus University on September 27-29.

During the conference, presentations are held on best practice, politics and science on dyslexia and dyscalculi. It is also an opportunity for people to meet and network. The conference is aimed for professionals, people with dyslexia and researchers.

Invited speakers are among others:

  • Franck Ramus, CNRS senior forskare och professor vid the Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Institute of Cognitive Studies, Ecole Normale Supérieure i Paris: “Prevalence of developmental dyslexia: a comparison between dsm5 and icd11 criteria”.
  • Jakob Åsberg, Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg and Queen Silvia Children's Hospital: "Dyslexia and accessibility: the importance of considering comorbidity".

For more information about the conference, registration and call for papers visit the EDA website.

Kommentera (0)