News

Foto- och videosatsning för att bättre spegla mångfalden bland våra studenter / Photo and video venture to better reflect the diversity among our students

In English below

På Linnéuniversitetet ska alla känna sig välkomna. Vi är måna om att kommunicera detta på alla sätt. Vi kommer därför att anordna ett par fototillfällen i september för att ytterligare bredda vårt bild- och filmmaterial.

Vi är medvetna om att vårt bild- och filmmaterial inte fullt ut speglar den fantastiska mångfald som finns vid universitetet, och vi vill gärna bli bättre på det. I september kommer vi därför att anordna ett par fototillfällen för att ytterligare bredda vårt bild- och filmmaterial, så att det lever upp till den mångfald som Linnéuniversitetet representerar.

Inför dessa tillfällen går vi ut med information på bred front – studentnyhet, sociala medier, informationsskärmar – där vi bjuder in studenter att anmäla sitt intresse att delta. Lyft gärna detta även muntligen till era studenter, så att vi hjälps åt att få så många anmälda till de båda fototillfällena som möjligt! Studentnyhet med information och anmälningsformulär finns på Lnu.se/student.

Ett fototillfälle kommer att arrangeras på campus i Växjö (18/9 kl 11:30-14:00) och ett på Universitetskajen i Kalmar (19/9 kl 11:30-14:00).

Har du några frågor eller tips om studenter som du tror gärna skulle vilja delta? Hör av dig till kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se

-------------------------------------------------------------------------------------------

At Linnaeus University, everyone should feel welcome. We are eager to communicate this in every way possible. Therefore, we will arrange two photo sessions in September to further broaden our photo and video material.

We are aware that our photo and video material does not fully reflect the fantastic diversity found at Linnaeus University, and we would like to become better at this. Therefore, in September, we will arrange two photo sessions in order to further broaden our photo and video material, in order for it to better reflect the diversity represented by Linnaeus University.

Before these sessions, we will publish information in our different channels – student news, social media, and information screens – where we invite students to register their interest in taking part. We would be very thankful if you could also mention this to your students. In this way, you can help us get as many interested students as possible to register for the two photo sessions! A news item with information and a registration form can be found on Lnu.se/student.

One photo session will be arranged on campus in Växjö (18 September at 11.30–14.00) and one at Universitetskajen in Kalmar (19 September at 11.30–14.00).

Do you have any questions or tips about students that you think would like to take part? Please contact kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se

Comment (0)