News

Viktiga datum inför Akademisk högtid 2020

Nu påbörjas arbetet inför nästa års Akademiska högtid vid Linnéuniversitetet, som hålls i Kalmar fredagen den 31 januari 2020.

Inför denna högtid finns det några viktiga datum att hålla reda på och de är som följer:

30 september

Fakulteten lämnar in förslag på fem externa gäster till bjudlistan. Dessa gäster ska vara av betydelse för fakulteten. Till externa gäster räknas även gästprofessorer anställda på < 20%. Förslagen skickas till akademiskhogtid_AT_lnu.se

Nominering till förtjänsttecken öppnar.

21 oktober

Beslut om hedersdoktorer ska vara klart.
Skicka ett mail till akademiskhogtid_AT_lnu.se med uppgifter om vem som utsetts till hedersdoktor, ringmått, hattmått, foto, namn på kontaktperson för hedersdoktorn, samt motiveringen.

29 november

Sista dag att ansöka om doktorsexamen respektive tacka ja till anställning som professor för att promoveras eller installeras 2020.

2 december

Nomineringar till förtjänsttecken ska vara klara. Namn skickas till kommittéerna (se mer information om kommittéerna på Medarbetare).

6 december

Sista dag för anmälan till högtiden.

13 december

Promotorer ska vara utsedda: dekan eller prodekan. Skicka uppgifterna till akademiskhogtid_AT_lnu.se

 

På Medarbetare finns en översiktlig tidsplan om vilka hålltider som gäller för alla processer inför nästa års Akademiska högtid: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/kommunikation-och-marknadsforing/evenemang/akademisk-hogtid/for-dig-som-arbetar-pa-fakultet/

Ny projektledare för Akademisk högtid är Nanny Fransson på Kommunikationsavdelningen. För frågor mejla till akademiskhogtid_AT_lnu.se.

 

Vänliga hälsningar,

Cecilia Liljenrud
Kommunikationschef
Kommunikationsavdelningen, Linnéuniversitetet

Comment (0)