News

Rektor hälsar välkommen till ett nytt läsår / The vice-chancellor welcomes everyone to a new acedemic year

In English below

Rektor Peter Aronsson bloggar om utmaningarna inför det nya läsåret.

”Vi behöver bidra till både teknisk utveckling och ansvarstagande för natur, samhällsbygge och studenters allsidiga bildning.”

Läs hela inlägget här.

……….

Vice-chancellor Peter Aronsson blogs about the challenges of the new academic year.

”We must contribute with both technological development and a responsibility for nature, community-building, and an all-round Bildung of our students.”

Read the full post here.

Comment (0)