News

Utvecklingsarbete inleds inom samverkan, externfinansiering och internationalisering // Development work to be initiated within collaboration, external funding, and internationalisation

In English below

För att utveckla universitetets arbete med samverkan, externfinansiering, internationalisering och innovation har universitetsledningen gjort en utredning om arbetets uppdrag, ledningsstruktur och organisation inom både verksamhetsstöd och akademi. Nu inleds ett utvecklingsarbete med utgångspunkt från utredningen.

- Det här gör vi för att bättre möta våra ökade ambitioner att samverka med det omgivande samhället såväl nationellt som internationellt, säger Thorbjörn Nilsson, chef för universitetsledningens kansli. 

Inledningsvis förändras ledningsstrukturen på avdelningen för externa relationer. Nuvarande avdelningschef lämnar sitt chefsuppdrag och ersätts temporärt av Katarina Ek och Lars Behrenz som leder arbetet från och med första september till dess att en ny ledning har rekryterats. 

- Utvecklingsarbetet ska ske i dialog med medarbetarna inom externa relationer och representanter för akademin med början nu i höst. Samtidigt börjar vi rekrytera en permanent ledning, säger Thorbjörn Nilsson.

-------------------------------------------------------------------------------------------

In order to develop the university’s work with collaboration, external funding, internationalisation, and innovation the senior management team at the university has carried out an investigation on the nature of the commission, the management structure, and the organisation within both the university administration and the academy. Development work is now being initiated based on this investigation.

“We do this in order to better meet our higher ambitions to collaborate with the surrounding society, nationally as well as internationally”, says Thorbjörn Nilsson, manager at the executive office.

An initial step will be a change to the management structure at the Office of External Relations. The current manager leaves his management position and is replaced temporarily by Katarina Ek and Lars Behrenz, who will lead the work as from 1 September until a new management has been recruited.

“The development work will be carried out in dialogue with the members of staff at the Office of External Relations and representatives from the academy, starting this autumn. At the same time, we will initiate the work to recruit a permanent management”, Thorbjörn Nilsson concludes.

Comment (0)