News

Webbinarium – Mind the gap!

 

Främja studentengagemang och minska det pedagogiska avståndet

När: Onsdag 25 september, 15:00–16:00

Hur främjar vi studentengagemang och minimerar det pedagogiska avståndet? Varför ska vi överhuvudtaget göra det? Och vilka utmaningar står vi i så fall inför?

Sektion högskolepedagogik kallar till ett erfarenhetsutbyte för dig som sitter inne med funderingar och möjliga svar kring utmaning med exempelvis nätbaserat lärande men frågan gäller naturligtvis samtliga våra undervisningspraktiker. Detta webbinarium är en kraftsamling i syfte att skapa ett underlag till vår internkonferens om högskolepedagogik, 25–26 mars, och tillsammans skapa ett relevant innehåll och hitta möjliga bidrag till konferensen. Vi vill leva som vi lär och även låta formen präglas av temat. Under webbinariet diskuterar vi dessa frågor i grupper, samlar goda idéer och exempel. Webbinariet hålls via e-mötesverktyget Zoom.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/universitetsbibloteket-organisation/akademiskt-lararskap/mind-the-gap/

Obs, markera även konferensdagarna (25–26 mars 2020) i din kalender.

Vi som håller i webbinariet är:

Alastair Creelman, Sektion Högskolepedagogik, UB (Moderator)

Linda Reneland-Forsman, Docent och sektionschef, Sektion Högskolepedagogik, UB

Jeff Winter, Lektor, Institutionen för informatik

Comment (0)