News

Vilken inriktning ska Sveriges forskningspolitik ha – ge dina synpunkter // What focus should Swedish research policy have – state your opinion

In English below

Sveriges universitet och högskolor har bjudits in att inkomma med synpunkter inför regeringens arbete med att ange inriktningen för Sveriges forskningspolitik från 2021.

Fakultetsstyrelser, forskningsrådet med flera samt enskilda medarbetare på Linnéuniversitetet har möjlighet att skicka synpunkter på hur Linnéuniversitetets svar ska utformas. Här hittar du Utbildningsdepartementets inbjudan.

Välkommen med dina synpunkter

Synpunkter skickas till Gunn Jensen, universitetsledningens kansli senast 15 oktober. Universitetets svar ska skickas in senast 31 oktober och kommer att publiceras på Medarbetare.

-------------------------------------------------------------------------------------

What focus should Swedish research policy have – state your opinion

Swedish universities and university colleges are invited to submit viewpoints to be considered in the government’s work to outline the focus for Swedish research policy from 2021 and onwards.

Faculty boards, the research council and others, as well as individual members of staff at Linnaeus University have the opportunity to send in viewpoints on how Linnaeus University should formulate its reply.

Send in your viewpoints

Welcome to send in your viewpoints to Gunn Jensen, executive office, by 15 October at the latest. The university’s reply will be submitted on 31 October at the latest, and also be published on Staff.

Comment (0)