Nyhet

Previa - ny företagshälsovård från september // Previa - new occupational health care from September

Linnéuniversitetet har genomfört en upphandling av företagshälsovård och ny leverantör är Previa. Avtal med Previa börjar gälla från september 2019. En succesiv avveckling av Avonova genomförs, där inga nya ärenden inleds, men påbörjande ärenden avslutas enligt uppgjorda handslingsplaner. För kontakt med Previa, gå via en HR-partner.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University has carried out a procurement of occupational health care and our new supplier is Previa. The contract with Previa applies as from September 2019. A gradual phasing out of Avonova is taking place where no new cases are started, but cases that have already been initiated will be handled according to the established action plans. To get in touch with Previa, contact your HR partner.

Kommentera (0)