Nyhet

Kansliet på fakulteten för konst och humaniora HBTQ-diplomeras

Kansliet

Hallå där Anita Hall, biträdande kanslichef på fakulteten för konst och humaniora. Ni har som första fakultetskansli HBTQ-diplomerats – vad innebär det?

– Fakulteten har nu tagit ännu ett steg i rätt riktning för att bidra till att Linnéuniversitetet ska klara målet i Plan för jämställdhetsintegrering 2017: "Linnéuniversitetet ska bli det första HBTQ-diplomerade universitetet i Sverige".
 
Hur har ni blivit diplomerade – vad har ni gjort?

– Alla på fakultetskansliet har gått en utbildning för att bättre kunna möta alla på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi träffades under två halvdagar där vi fick en genomgång av teori och forskning, men även samtal kring erfarenheter. I samband med utbildningen arbetade vi även fram en handlingsplan som utbildarna gav en ”guldstjärna”.
 
Varför är det viktigt för er verksamhet att HBTQ-diplomeras?

– Fakultetskansliet möter många studenter och anställda varje dag. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till vår fakultet. Vi vill vara en inkluderande och öppen arbetsplats där värdet inte mäts utifrån normer och förutfattade meningar. Här är alla lika värda!
 
Hur kommer det att märkas att ni är HBTQ-diplomerade?

 – Vi hoppas att det ska märkas i vårt bemötande och i vårt språk. Inte bara i HBTQ-avseende utan i alla övriga diskrimineringsgrunder.

Kommentera (1)

  1. Maja Rudhe

    Bra jobbat!