Nyhet

Summer Academy är avslutat för sjätte året i rad / The sixth Summer Academy completed

Idag, den 15 augusti var det dags för årets studenter på Linnaeus University Summer Academy att delta på avslutningsceremonin. 194 registrerade studenter från 29 länder och regioner, har fullföljt sina fem veckors studier på någon av de tio olika kurser som erbjöds i år. Samtliga fem fakulteter hade kurser representerade i programportföljen och totalt tjänstgjorde 51 lärare. Av dessa var åtta internationella gästlärare och även företags- och organisationsföreträdare återfanns som föreläsare i flera kurser. LUSA erbjöd alltså ännu ett år på en mångkulturell miljö fylld med kunskap.

Årets öppna föreläsningar var som vanligt välbesökta av studenter. Föreläsarna var Linda Camara från Tengbom arkitektfirma, Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandsexpert samt Lena Ek, ordförande i Södra och f.d. miljöminister. Under kurserna anordnades exkursioner, studiebesök och fältarbeten av olika slag. Även några extra workshops och exkursioner på helgerna erbjöds likt tidigare år.

- Linnéuniversitetet har satt mycket positiva avtryck hos studenterna, säger Anneli Andersson, verksamhetsledare för Summer Academy. Alla återvänder nu till sitt hemland med nya kunskaper, härliga minnen, berikande reflektioner och nyfunna vänner. För många kommer Linnéuniversitet vara en möjlig framtid för fortsatta studier. De svenska studenterna upplevde tydligt att de befann sig på en internationell arena på hemmaplan, det blev så mycket mer än ”bara en kurs”, återberättar Anneli Andersson, verksamhetsledare för Linnaeus University Summer Academy. 

_______________________________________________________________

Today, August 15, it was time for this year’s students at Linnaeus University Summer Academy to attend the closing ceremony. 194 registered students from 29 different countries regions have completed five weeks of full-time studies on one of the ten courses that were offered this year. All five faculties contributed with courses to the programme portfolio and a total of 51 teachers took part. Out of these, eight were international guest lecturers and also representatives from companies and organisations were among the lecturers on several courses. Thus, Linnaeus University Summer Academy once again offered a multicultural environment filled with knowledge.

The open lectures were, as usual, well-visited by students. This year’s guests were Linda Camara from Tengbom architecture firm; Malcolm Dixelius, journalist and Russia expert; and Lena Ek, chairman of Södra and former environmental minister of Sweden. During the courses, excursions, study visits, and different types of field work was arranged. Just like previous years, a number of extra workshops and excursions were arranged during the weekends.

“The students have gotten a very positive impression of Linnaeus University. Now, they are all heading back to their respective home countries with new knowledge, great memories, enriching reflections, and new friends. For many, Linnaeus University will be a possible option for future studies. The Swedish students who took part in this year’s Summer Academy experienced very distinctly that they were part of an international arena at home, which made it so much more than ‘just a course’”, says Anneli Andersson, operational manager for Linnaeus University Summer Academy.  

Kommentera (0)