News

Linnéuniversitetet får 9,8 miljoner kronor för att starta första forskarskolan inom IT i Kosovo / Linnaeus University gets SEK 9.8 million to start first IT graduate school in Kosovo

Linnéuniversitetet har beviljats närmare 9,8 miljoner kronor (909 300 euro) från EU-programmet Erasmus + för att starta upp och utveckla en forskarskola inom IT-området i Kosovo. Projektet startar den 15 november och sträcker sig över tre år. Målet är att skapa en nationell utbildningsplan för forskarutbildning inom IT-området för att bidra till utvecklingen av landets forskningskompetens.

– Fakulteten för teknik har sedan 2006 samarbetat med universitet på västra Balkan, genom bland annat utbytesprojekt. Idén att bidra i uppbyggnaden av en forskarutbildning kom i samband med vårt utbyte med University for Business and Technology, Kosovo, under hösten 2018, säger Anita Mirijamdotter, professor i informatik vid Linnéuniversitetet och koordinator för projektet.

Läs mer: Linnéuniversitetet får 9,8 miljoner kronor för att starta första forskarskolan inom IT i Kosovo (Lnu.se)

Linnaeus University gets SEK 9.8 million to start first IT graduate school in Kosovo

Linnaeus University has been granted close to SEK 9.8 million (Euro 909,300) from the EU programme Erasmus+ to establish and develop an IT graduate school in Kosovo. The project starts on 15 November and will go on for three years. The aim is to establish a national syllabus for third-cycle education within the field of IT in order to contribute to the development of the country’s research skills.

“Since 2006, the Faculty of Technology has worked together with universities in the western Balkans through, for instance, exchange projects. The idea to contribute to the establishment of a graduate school came in connection to our exchange with University for Business and Technology in Kosovo during the autumn 2018”, says Anita Mirijamdotter, professor of informatics at Linnaeus University and coordinator for the project.

Read more: Linnaeus University gets SEK 9.8 million to start first IT graduate school in Kosovo (Lnu.se)

 

Comment (0)