News

Påminnelse: MyMoodle uppgraderas 19 augusti / Reminder: MyMoodle will be upgraded 19 August

Som meddelades här på Medarbetare 25 mars kommer MyMoodle att uppgraderas 19 augusti. Det görs för att hålla jämn takt med förbättrad funktionalitet och för att upprätthålla säkerheten i systemet. Tillfället för uppgraderingen är valt utifrån att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt, även om det inte finns någon tidpunkt då den inte påverkas alls.

Under uppgraderingen kommer tillgängligheten till systemet att påverkas under dessa tider:

Måndag 19/8 kl 06:00 – ca 12:00
Uppgraderingen genomförs, MyMoodle går inte att nå.

Måndag 19/8 – tisdag 20/8 
Efterarbete genomförs, MyMoodle är tillgängligt men driftstörningar kan förekomma.

Vid frågor kontakta IKT-samordnaren på din fakultet

------------------------------------------------------------------------------------------

MyMoodle will be upgraded 19 August, as announced here on the Staff site 25 March. The aim of the upgrade is to keep up to date with improvements in functionality as well as maintaining the system’s security. The time for the upgrade has been chosen so as to minimize disturbance to university operations, even if we realise that there is no ideal time for such upgrades.

During the upgrade access to the system will affected during the following times:

Monday 19 Aug, 06:00 – approx.. 12:00

Update in progress. MyMoodle will not be accessible.

Monday 19 Aug – Tues 20 Aug

Follow-up work in progress. MyMoodle will be accessible but disturbances may occur.

If you have any questions please contact your faculty’s IT coordinator.

Comment (2)

  1. De flesta uppdateringar av My Moodle de senaste åren har inneburit stora problem för studenter och lärare. Som påpekats är detta ett arbetsmiljöproblem. Under eftermiddagen har jag haft flera samtal från lärare och studenter som möts av tomma dokument när man har laddat ner. Det som är extra graverande är att ansvariga helt underlåtit sig publicera information på medarbetare om problemen.

    Det är på sin plats att påpeka att kärnverksamheten bör vara utgångspunkt för det administrativa stödet. Detta innebär att semesterplanering för flera avdelningar borde ses över för att öka processkvalten i verksamheten.

    Jag antar att mitt inlägg kommer att bemötas på samma sätt som tidigare år - med undanflykter och felaktiga analyser.

     

  2. 20 augusti:

    "Tyvärr fick vi problem med filhanteringen i MyMoodle efter uppgraderingen. Det visade sig att filer som laddats upp (t ex Wordfiler) inte hittades eller kunde öppnas. För att undvika förlorade filer innan detta är löst beslutades att tillfälligt stänga av Mymoodle. Följ utvecklingen under driftmeddelande."