News

Påminnelse: Open Networked Learning HT2019 // Reminder: Open Networked Learning, Autum 2019

In English below

Välkommen att anmäla dig till höstens omgång av kursen Open Networked Learning (ONL192) som vi arrangerar tillsammans med flera lärosäten runt om i världen: bl a Karolinska Institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Arcada University of Applied Sciences (Finland), Independent Institute of Education och Educor (Sydafrika), National University of Singapore.

Kursen vänder sig till lärare, kursutvecklare, IT-pedagoger och kursdesigners inom högre utbildning. Den kommer att ge dig möjlighet att utforska och testa kollaborativt lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö tillsammans med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer (både nationellt och internationellt).

Datum: 16 september–1 december

  • Uppstartsmöte i Kalmar och/eller Växjö (16 eller 17 sept)
  • Kursen är helt nätbaserad med synkrona webbmöten 2 gånger per vecka.
  • Omfattning: minst 80 timmar. Du bör stämma av med din chef så att du får tillgång till dessa timmar i kompetensutveckling. Du bör även kunna avsätta tid varje vecka för kursen.
  • Kursen ges på engelska

Kontaktperson: Alastair Creelman alastair.creelman_AT_lnu.se

Läs mer och anmäl dig här

---------------------------------------------------------------------------------------

Registration is now open to the autumn iteration of the course Open Networked Learning (ONL192) that we offer in cooperation with a number of universities around the world, including Karolinska Institutet, Lund University, Arcada University of Applied Sciences (Finland), Independent Institute of Education (South Africa), Educor (South Africa) and National University of Singapore.

The course is aimed at teachers, course developers and educational technologists. It will enable you to investigate and test collaborative learning in an open online environment together with colleagues from different universities, disciplines and cultures.

Dates: 16 September–1 December

  • Lnu course start-up in Kalmar and/or Växjö (16 or 17 Sept)
  • The course is otherwise completely online with 2 video meetings each week.
  • The course commitment is 80 hours. You must discuss this with your head of department to make sure you can include this in your competence development plan. You also need to make sure you can dedicate several hours each week to the course.
  • The course language is English.

More information: Alastair Creelman alastair.creelman_AT_lnu.se

More information and link to registration

Comment (0)