News

Planerat underhåll av Lnu.se fredagen den 2 augusti kl 09:00-10:00 / Scheduled maintenance of Lnu.se on Friday, August 2 at 09:00-10:00

in English below

Fredagen den 2 augusti kl 09:00-10:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar. Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.

//IT-avdelningen

-------------------------------------------------------------------------


Friday, August 2, at 09:00 to 10:00, maintenance will be done of Lnu.se. During the course of the work, disruption may occur on Lnu.se, student web and information screens. Editors tools in EpiServer will be turned off.

//IT Office

Comment (0)