News

Öppen forskardag 18 september

Öppen forskardag – på temat utmaningar och möjligheter med att leda och styra verksamheter

Välkommen till en dag med diskussioner kring aktuell forskning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning! Anmälan senast den 11 september.

Program och anmälan:  https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/2019-09-18-oppen-forskardag/

Välkommen!

/ Forskargruppen Centre for Management Accounting Research (CMAR) i samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg och Länsstyrelsen i Kalmar

Comment (0)