News

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning

Viktig information till personal med arbetsmiljöansvar för studenterna 

Länken nedan är ett tydliggörande av rutiner som är ett resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion tidigare i vår, då vi ombads att se över hur vi anmäler studenters arbetsskador.

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning.

Kontaktpersoner på studerandeavdelningen är:

Sektionschef Maria Eriksson, maria.eriksson_AT_lnu.se

Handläggare Johannes.widegren_AT_lnu.se

 

Comment (0)