News

Så välkomnar vi våra nya studenter i sommar

I sommar välkomnar vi antagna studenter i den nationella* omgången på följande sätt**:

Välkomstbrev via mejl

Efter antagningsbeskedet skickar kommunikationsavdelningen ut välkomstbrev till samtliga antagna studenter (antagna i urval 1, urval 2 och sent). Brevet innehåller övergripande information med hänvisning till Lnu.se/student/ny-student 

Mer information samt innehållet i breven finns här.

Telefonsamtal till alla nyantagna studenter, program på grundnivå

I ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen och utbildningsföreningarna ringer vi upp alla nyantagna studenter till program på grundnivå i sommar. Detta gör vi för att studenterna ska få ett trevligt första intryck och känna sig välkomna och trygga. Det är också en bra chans för de nya studenterna att ställa frågor.

Utbildningsföreningarna kommer att ringa upp nyantagna studenter under perioden 15 - 26 juli (v. 29 – 30).

Föreningarna har fått information om vart de skall hänvisa frågor de själva inte kan besvara. 

Postalt utskick till vissa program med få sökande

För vissa program skickas även ett vykort ut med traditionell post. Vykortet är framtaget i samarbetet mellan kommunikationsavdelningen och fakultet, och skickas ut av fakulteten. 

Övrigt

Ytterligare välkomstinformation görs av fakultet. Publicering av länkar till öppna Moodlerum med välkomstbrev eller välkomstbrev i pdf har publicerats på kurs- och programsidor***. 

 

För frågor, kontakta Maja Rudhe, sektionschef på Kommunikationsavdelningen

 

 *Välkomstinformation för den internationella omgången ansvarar International Office för.

**Första antagningsbeskedet kommer 11 juli och sista svarsdag är 26 juli.

***Gäller för de program och kurser som vi har fått välkomstinformation från.

 

Comment (0)