News

Brandlarmsbesiktning campus Växjö v. 26 och 27

Under v. 26-27 besiktigas brandlarmet på campus Växjö.

Entréer till berörda hus kommer lappas med info.

Okulär besiktning sker under förmiddagen.

Under eftermiddagen kommer brandlarmet att testas skarpt och funktioner kopplade till brandlarmet att testas vilket innebär att funktioner med brandlarmstyrning påverkas.

Utrymning behöver inte ske när det är test. Hissar kan användas men kan bli styrda till markplan i samband med test.

Schema enligt nedan:

V.26

Dag              Datum         Byggnad                           Brandlarmstest

Onsdag       26/6              UB, F (F-G-H), J                14:00-16:00

Torsdag       27/6              B, C, D                               14:00-16:00

V.27

Dag              Datum         Byggnad

Onsdag       3/7               M, N, Q, V                        14:00-16:00

Torsdag       4/7               H, K, K2, P, S, O              14:00-16:00

Fredag         5/7               EPIC                                 10:00-12:00

 

Se bifogad översiktskarta.

 

Comment (0)

Files