Nyhet

Ann-Charlotte Larsson invald i styrelsen för ISEP (International Student Exchange Program)

Från och med 1 juli kommer Ann-Charlotte Larsson, Vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, sitta i styrelsen för ISEP. Uppdraget kommer hon ha under tre år med avslut i juni 2022.

ISEP är en ideell organisation med syfte att hjälpa studenter att övervinna akademiska och finansiella hinder för att studera utomlands. Organisationen består av 338 medlemsskolor från 55 länder och arbetar tillsammans för att hjälpa studenter att få tillgång till högkvalitativa utbildningar som hjälper dem utveckla de färdigheter som behövs på dagens globala arbetsmarknad.

Ann-Charlottes medverkan i ISEP:s styrelse kommer att stärka Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete och utöka kontaktytorna internationellt.

Kommentera (0)