Nyhet

IT-supportens öppettider under sommaren 2019 // IT support opening hours during summer 2019

In English below

 

Mellan 24 juni och 9 augusti har IT-supporten följande sommaröppettider.

24 juni5 juli:
Telefontid: Måndag–fredag 9–12, 13–15.
Besökstid Kalmar, Radix: Måndag–fredag 8–11:45, 12:30–16
Besökstid Växjö, hus N: Måndag–fredag 9–12, 13–15.

8 juli9 augusti:
Telefontid: Måndag–fredag 9–12, 13–15
Besökstid Kalmar, Radix: Måndag–fredag 8–12, 13-16
Besökstid Växjö, hus N: Måndag–fredag 9–12, 13–15

Finns även publicerat på följande Medarbetarsida ”IT och support för personal”. I Serviceportalen kan du även hitta guider och svar på vanliga frågor och i Easits Självservice kan du skapa nya ärenden och även följa dina pågående.

-------------------------------------------------------------------------------------

From 24 June to 9 August, the IT support has the following summer opening hours.

24 June5 July:
Phone hours: Monday–Friday 9–12, 13–15.
Visiting hours Kalmar, Radix: Monday–Friday 8–11:45, 12:30–16
Visiting hours Växjö, house N: Monday–Friday 9–12, 13–15.

8 July–9 August:
Phone hours: Monday–Friday 9–12, 13–15
Visiting hours Kalmar, Radix: Monday–Friday 8–12, 13–16
Visiting hours Växjö, house N: Monday–Friday 9–12, 13–15

Also published on the following Staff page “IT and support for employees”.
In Serviceportalen you can also find guides and answers to frequently asked questions and in Easits Selfservice you can create new cases and also follow your ongoing ones.

Kommentera (0)