Nyhet

Sommarinformation från Lokal- och serviceavdelningen // Summer info from the Office of Facilities Management and Services

In English below
 

Copycenter - Obemannat v. 28-30, frågor hänvisas då till Infocenter.

Infocenter - Öppet måndag-fredag 08.00-16.00 (lunchstängt i Kalmar 12-13). Tel: 0772-28 80 00 / ank. 7146, e-post info_AT_lnu.se. Kom ihåg att hänvisa telefon och mejl inför semestern!

Lokalbokningen - obemannad v. 29-30, frågor hänvisas då till Infocenter. Övrig tid nås lokalbokningen på lokalbokning_AT_lnu.se.

Lokaler - Under sommaren har lokalerna ändrade öppettider och du behöver därför ha med dig ditt passerkort och din personliga kod. Tänk på att inte släppa in obehöriga. Mer information om öppettider hittar du här.

Handläggningstiderna för passerkort och nycklar kan förlängas något under sommaren. I mån av tid kan husvaktmästaren vara behjälplig med att öppna dörrar till kontor och dylikt, det är då viktigt att du kan legitimera dig.

Felanmälan av lokaler görs till vaktmästare. För lokaler i Växjö gäller vaktmastare.vaxjo_AT_lnu.se och för lokaler i Kalmar vaktmastare.kalmar_AT_lnu.se.

Behövs hjälp av väktare ring: 
Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49
Vid nödläge ring 112

Lokalvård - Utvändig fönsterputsning kommer att ske v. 34-35 i Kalmar och Växjö. För att kontakta lokalvården använd funktionsadresserna lokalvard.kalmar_AT_lnu.se respektive lokalvard.vaxjo_AT_lnu.se.

Posten - V. 27-33 är postens öppettider 8.00 - 15.00.
Följande rutiner gäller: Posten sorteras direkt på morgonen (Växjö) och delas endast ut till rektors kansli och registrator på förmiddagen. Transporten mellan orterna tidigareläggs och går från respektive ort ca kl. 08.00. Kl. 12 sorteras samtlig post och samtliga gods och körs sedan ut till respektive hus/fakultet. Vi lämnar ingående post samt hämtar utgående post i samma postrunda. För mer information, kontakta postverksamheten i Växjö på ank. 8619 eller Kalmar 6019.

Universitetsbutiken - Begränsad service v. 28-32. Under denna tid går det t.ex. inte att göra beställningar utöver det som finns på lager.

--------------------------------------------------------------------------------------

Copy center – Unmanned 8–26 July, during this period questions are referred to Info center.

Info center – Open Monday–Friday 08.00–16.00 (closed for lunch in Kalmar 12–13). Phone: +46772-28 80 00 /connection 7146, email: info_AT_lnu.se. Do not forget to refer your phone and email when on vacation!

Facilities booking – Unmanned 15–26 July, during this period questions are referred to Info center. On other dates, the facilities booking can be reached on lokalbokning_AT_lnu.se.

Facilities – During summer our facilities have other opening hours and you will therefore need to bring your swipe card and your personal code. Keep in mind that you should not let unauthorized people into the buildings. More information on opening hours can be found here.

The office turnaround time for swipe cards and keys can be somewhat longer during summer. If time is available, the building’s janitor can help you open doors to offices and the like, it is then important that you have identification with you.

Error reports concerning facilities are made to the janitors. For facilities in Växjö use
vaktmastare.vaxjo_AT_lnu.se and for facilities in Kalmar use
vaktmastare.kalmar_AT_lnu.se

In case you need help from a security officer, call:
Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49
In case of emergency call 112

Facilities keepers – Exterior window cleaning will be carried out 19–30 August in Kalmar and Växjö. In order to contact the facilities keepers, use lokalvard.kalmar_AT_lnu.se or lokalvard.vaxjo_AT_lnu.se.

Postal service – 1 July–16 August, the postal service’s opening hours will be 08.00–15.00.
The following routines apply: Post is sorted directly in the morning (Växjö) and only distributed to the Executive Office and the registrar before noon. The transport between the two cities leaves earlier, from each respective city at 08.00. At 12 noon, all post and goods are sorted and the distributed to each respective building/faculty. We will leave outgoing and collect incoming post on the same postal round. For more information, please contact the postal service on connection 8619 (Växjö) or on connection 6019 (Kalmar).

The University Store – Limited services 8 July–9 August. During this period it will not be possible to make orders for other things than what is in store.

Kommentera (2)

  1. Vart hör man av sig om man behöver behörigheter tillagda på sitt passerkort?

  2. @beatrice Du hör av dig till Säkerhet. Mejla sakerhet@lnu.se