News

Är det din tur att få utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”? // Is it your turn to receive the award ”For Zealous and Devoted Service of the Realm”?

In English below

För att få utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) ska du ha varit anställd i statlig tjänst i 30 år. Du kan också få NOR i samband med pensionering (ålders- eller sjukpension) om du har arbetat 25 statliga år.

NOR-utdelningen kommer att äga rum under hösten. Du kan välja mellan klocka, kristallskål och medalj.

Uppfyller du kraven?

Om du tror att du uppfyller kraven ovan så kontakta snarast Ida Stenemo på HR-avdelningen senast den 24 juni.

Tänk på: Kommunanställda lärare med statligt reglerad anställning räknas inte som statligt anställda. Anställningar i statligt helägda bolag räknas inte heller.

Läs mer om förtjänsttecknet Nit och redlighet här.

------------------------------------------------------------

Is it your turn to receive the award ”For Zealous and Devoted Service of the Realm”?

In order to receive the Award for Zealous and Devoted Service of the Realm (NOR), you should have been a government employee for 30 years. You can also receive the NOR in connection to your retirement (retirement or disability pension) if you have worked as a government employee for 25 years.

The NOR award ceremony will take place during the autumn. You can choose between a wristwatch, a crystal bowl, or a medal.

Do you meet the requirements?
If you believe that you meet the requirements described above, please contact Ida Stenemo at the HR Office on 24 June at the latest.

Keep in mind: Municipally employed teachers with government-regulated employments do not count as government employees. Employment in government-owned companies do not count either.

Learn more about the Award for Zealous and Devoted Service of the Realm here.

Comment (0)