Nyhet

Test av talande utrymningslarm 20/6 Universitetskajen // Test of speaking evacuation alarm at Universitetskajen on 20 June

ELIA kommer att testa talat utrymningslarm samt brandbefälsmikrofon i hus Radix och hus Forma. Vid detta tillfälle kommer högtalare ljuda och uppmana till utrymning i dessa hus.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ELIA will test spoken evacuation alarm as well as firefighting microphone in building Radix and building Forma. This means that speakers will sound and call for an evacuation of these buildings.

Kommentera (0)