Nyhet

Påminnelse: Avveckling av Adobe Connect // Reminder: Phasing out of Adobe Connect

In English below

Sunet:s avveckling av Adobe Connect kommer att genomföras i tre faser fram till 31 januari 2021.

  • Inspelningsfunktionaliteten i Sunet Connect stängs 31 januari 2019
  • Inloggning till tjänsten Sunet Connect via Swamid stängs 31 augusti 2019, till dess kan man alltså ladda hem sina inspelningar
  • Inspelat material är tillgängligt  för uppspelning till och med 31 januari 2021, då tjänsten avslutas

----------------------------------------------------------------------

Sunet's Adobe Connect service will be phased out until January 31, 2021.

  • The recording feature of Sunet Connect will be closed January 31, 2019.
  • Login to the service Sunet Connect via Swamid closes August 31, 2019. Until then you can download your recordings.
  • Recorded material is available for playback until January 31, 2021, when the service ends.

Kommentera (0)