Nyhet

Kommande evenemang från sektion högskolepedagogik / Upcoming events at the Section for Higher Education Development

In English below

Nu sätter vi fingret på pedagogiska avstånd med Lnu-konferens och Webinar. 

Webinar, 25 september, 15:00-16:00

Vilka hinder ser du idag i din undervisning (pedagogiska, administrativa eller tekniska)? Vilka lösningar finns? Hur kan vi hjälpa varandra? Här diskuterar vi i grupper och kommer fram till idéer och goda exempel som vi kan undersöka i vårens konferens.

Lnu-konferens, 25-26 mars 2020

Mind the gap! Främja studentengagemang och minska det pedagogiska avståndet

En konferens om närhet och delaktighet i undervisning, i Kalmar, Växjö och där du befinner dig. Planering pågår och vi återkommer med mer information.

Mer information och frågor

På sidan lnu.se/akademiskt-lararskap publiceras löpande information om detta. Alastair Creelman och Jeff Winters ansvarar för dagarna, svarar på eventuella frågor och tar emot intresseanmälningar.  

---------------------------------------------------------------------------

Upcoming events at the Section for Higher Education Development

Book the dates.

Webinar, 25 September, 15:00-16:00

What are the main barriers you face in your teaching (pedagogical, administrative or Technical)? What solutions do you see? How can we help each other? In this webinar we will discuss these questions in small groups and produce ideas and best practice that can be further examined in our spring conference. 

Lnu conference, 25-26 March 2020

Mind the gap! Promoting student engagement. A conference about presence and engagement in teaching and learning, in Kalmar, Växjö or wherever you are. Planning is in progress and we will provide more information later in the year.

 

More information and questions

Information on this is published on Lnu.se/en/teaching-and-learning. Alastair Creelman and Jeff Winters are in charege of the days, answering any questions and receiving notice of interest.

Kommentera (2)

  1. Finns det möjlighet att spela in webinariet den 25 september?

  2. Vi kommer att spela in åtminstone delar av webbinariet men eftersom det mesta består av diskussioner i smågrupper kan vi inte spela in dessa.