Nyhet

7-9 juni: symposium i Växjö om "Sounds of Mass Media: Music in Journalism and Propaganda"

Sounds of Mass Media: Music in Journalism and Propaganda  må vara en till omfattningen ganska liten konferens men internationellt sett är den desto mer vidlyftig: de cirka tjugo deltagarna kommer från nio olika europeiska länder!

Lite mer exakt är detta den 11:e sammankomsten för forskargruppen MaM (skall utläsas the Study Group Music and Media) inom IMS (the International Musicological Society).

Bakgrunden till denna träff är musikens mycket långa historia som en del i propagandamakeriet hos furstar, tyranner och totalitära regimer av skilda slag. Inte minst under 1900-talet har vi sett många musikanter och kompositörer som levererat verk, gjort inspelningar och deltagit i konserter i syfte att ge sitt stöd till olika icke-demokratiska politiska system och ideologier. Detta kommer denna konferens att handla om.

Läs mer om The Sounds of Mass Media: Music in Journalism and Propaganda på dess engelska webbplats - klicka här för att komma dit!

Kommentera (0)