Nyhet

Easit – idag går det live på hela universitetet! // Easit – goes live today at the whole university!

In English below

Det nya ärendehanteringssystemet Easit kommer att innebära enklare kontaktvägar, snabbare svar och möjlighet för användaren att följa sina ärenden. Systemet kommer att medföra bättre service för alla medarbetare, studenter, samarbetspartners och externa gäster. Idag går Easit live på hela universitetet.

Easit är ett universitetsgemensamt ärendehanteringssystem för att skapa, hantera och följa upp alla typer av serviceärenden. Det kan exempelvis handla om beställning, bokning, felanmälan eller allmän fråga. I nuläget kan man registrera ärenden som rör IT, Copycenter, tentamen, lokalbokning, Infocenter, konferensbokning och Universitetsbiblioteket. I höst ansluter fler avdelningar och ambitionen är att systemet ska användas brett i verksamheten. 

– Systemet består av två delar; en självserviceportal där användaren registrerar och följer sitt ärende och en del där handläggaren jobbar med ärendet, säger Sara Carlsson, sektionschef påLokal- och serviceavdelningen och projektägare för Easit.

Lina Warme, IT-tekniker och projektmedarbetare, lyfter fram flera fördelar med Easit-systemet:

  • Det gör det enkelt för användaren att få hjälp eftersom användaren inte behöver veta vem som hanterar ärendet, utan endast vad man vill ha hjälp med.
  • Möjlighet att följa upp och säkerställa att ärendet blir löst inom rimlig tid.
  • Möjlighet för användaren att följa ärendet.
  • Allt finns samlat på en sida – du slipper hålla reda på många olika mejladresser och vem som gör vad.  

Självserviceportalen: https://lnu.easit.net/selfservice

________________________________________________________

The new case management system Easit will result in simplified contacts, faster answers, and the possibility for the user to follow their cases. The system will lead to better service for all members of staff, students, collaboration partners, and external guests. Easit goes live at the whole university today. 

Easit is a university-common case management system for creating, handling, and carrying out follow-ups of all types of service cases. This can be, for instance, orders, bookings, error reports, or general questions. Currently, it is possible to register cases concerning IT, Copycenter, examinations, facilities booking, conference booking, Infocenter, and the University Library.

“The system consists of two different parts; a self-service portal where the user registers and tracks his/her case and one part where the administrator works with the case”, says Sara Carlsson, section manager at the Office of Facilities Management and Services and project owner for Easit.

Lina Warme, IT technician who works with the project, points out a number of benefits with the Easit system:

  • It makes it easy for the user to get help since the user does not need to know who is handling the case, only what he or she needs help with.
  • Possibility to carry out follow-ups and make sure that the case is solved within reasonable time.
  • Possibility for the user to track the case.
  • Everything can be found in one place – you do not need to keep track of many different email addresses and who does what.

Self-service portal:  https://lnu.easit.net/selfservice

 

Kommentera (0)